Ondersteuning bij online tools van de groothandel

Meerdere groothandels stellen online tools beschikbaar om te komen tot een optimale logistiek. Voorbeeld is NChecker (een product van NControl) waarmee klanten van Mosadex zelf kunnen nagaan wat het meest optimale product per patiƫnt is.

Pharmasupport biedt ondersteuning bij het realiseren van alle voorwaarden binnen uw apotheek om vruchtbaar gebruik te gaan maken van online tools. De informatie die Nchecker bijvoorbeeld geeft moet nog wel vertaald worden naar uw AIS. Na de implementatiefase kan Pharmasupport blijven zorgen voor optimale verwerking van deze informatie.

De informatie van NChecker wordt door Pharmasupport in uw AIS ingevoerd. Pharmasupport houdt rekening met het individuele preferentiebeleid van een verzekeraar, eventuele LPG beleid en het IDEA contract. Pharmasupport maakt inzichtelijk wat de beste productkeuze (het huismerk) is en welke geneesmiddelen onder een mandaat vallen. Zo wordt in uw AIS bij het aanschrijven meteen duidelijk welke geneesmiddelen kunnen worden afgeleverd op basis van de overeenkomst met uw verzekeraar en wat het meest optimale product is bij keuzevrijheid.

Resultaat is dat in het AIS alles al goed staat op het moment dat u een verstrekking inbrengt. Dat leidt tot een snelle afname van het aantal retourberichten van de groothandel (bijv. NAlerts, die achteraf weer verwerkt moeten worden), tot minder suboptimale leveringen, een optimaal rendement en naleving van contractuele afspraken.