Complete logistieke ondersteuning

Goede logistiek is van levensbelang voor de apotheek. Dat is makkelijk gezegd maar vaak lastig realiseerbaar. In de apotheek is bijvoorbeeld gebrek aan tijd voor alle noodzakelijke handelingen en verbeteringen. Soms is er eenvoudigweg te weinig logistieke kennis. Of ook te weinig kennis en te weinig veerkracht om slagvaardig te reageren op nieuw beleid van zorgverzekeraars.
Soms is de apotheek vastgeroest in verouderde handelswijzen en ontbreekt het vermogen om zich aan te passen aan de nieuwe logistieke uitdagingen.
Veel apothekers weten dat het nu anders moet en vragen daarbij ondersteuning.

Pharmasupport biedt een compleet logistiek systeem met handboek en staat garant voor een perfecte implementatie en onderhoud. Pharmasupport is daarmee voor u gegarandeerd succesvol: u kunt rekenen op meer rendement, minder ‘weglek’ door laagste prijsgarantie en effecten van IDEA, minder afgekeurde declaraties, betere naleving van contractuele afspraken met zorgverzekeraars en meer efficiency. Het leidt ook tot meer tijd voor de klant in de apotheek en dus een betere farmaceutische zorg.

Belangrijkste diensten zijn de basisinrichting van het logistiek systeem en daaropvolgend de verdere optimalisatie van logistiek en fysieke inrichting.
Indien gewenst kan eerst een Quickscan plaatsvinden.
Na de implementatie kiezen veel apothekers ook aanvullend voor doorlopend onderhoud. Een ander mogelijk vervolg is een jaarlijkse scan.

De diensten worden in het algemeen tegen vaste tarieven aangeboden.